logo-zorginnovatiecluster.jpg

De Zorginnovatiecluster wil innovatie en ondernemerschap in de zorg initiëren, stimuleren en ondersteunen. Jaarlijks wordt dan ook het Zorgsymposium ingericht.

" Zorgen voor winst = winst voor Zorgen"

Op 16 september 2014 wordt het 6e Zorgsymposium georganiseerd op initiatief van de Zorginnovatiecluster.
CC de werf verwelkomt die dag tal van stakeholders uit de zorgsector. Er wordt zoals steeds gerekend op een 400-tal deelnemende directies en managers uit de zorg en aanverwanten. De multidisciplinaire aanpak die de Zorginnovatiecluster in de dagelijkse werking hanteert, wordt ook afgespiegeld in het programma.

Binnen de drie clusterdomeinen: “Beleid en Organisatie”, “Technologie” en “Zorgwerken”
worden stuk voor stuk hot topics naar voor geschoven en uitgespit. Dit op basis van de ervaringen die de leden in de werkgroepen van de zorginnovatiecluster als centrale punten in de toekomst van de zorgsector zien. Laat ons samen de optimale werkwijzen ontdekken en win-win genereren voor onze toekomst in de zorg.