sokwadraatrgbtransparant.png

Wil je een hoogtechnologisch bedrijf opstarten binnen de healthcare? Heb je een nieuwe technologie ontwikkeld en bekijk je de optie om met een eigen bedrijf van start te gaan?

SO-Care

SO-care, een project van SO-Kwadraat, wil een bijkomende impuls geven om de vele medische innovaties via spin-off bedrijven te helpen valoriseren.

De innovatieve (pre)-starter zal via individuele coaching sessies ondersteund worden door een ervaren ondernemer. De coaching bestaat uit een iteratief proces waar het team samen met de coach stap voor stap productidee, markt, business concept, …. verder uitkristalliseert om zo de slagvaardigheid van bedrijf en team te maximaliseren.

 

  • Het coaching model steunt op volgende elementen:
  • Gewezen ondernemers coachen op een individuele basis het startersteam
  • Coach is een ervaringsdeskundige (ondernemer) en verdedigt de belangen van de starter
  • Coaching op vlak van HR, technologie, markt, sales & marketing, finance, productontwikkeling, productie,  …

 

 SO-Care is een project met steun van Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie. Dankzij de sponsors en de ondersteuning van de Vlaamse regering kan deze dienstverlening gratis aangeboden worden aan de starter.

 
viavlainactiepact2020klein.jpg
aologo.jpg
Contact

Liesbet.conings@gmail.com

0499 865 008

SO-Kwadraat

SO Kwadraat is sinds 2005 actief met de begeleiding van technologie entrepreneurs in Vlaanderen. De managers van SO Kwadraat zijn ervaren ondernemers die zelf een high-tech bedrijf opgestart en uitgebouwd hebben. Deze ervaring koppelen ze terug naar startende technologie ondernemers via persoonlijke, individuele en op maat gemaakte intensieve coaching.

Het coaching model voor pre-starters ontwikkeld door SO-Kwadraat werkt. Sinds 2005 zijn meer dan 250 starter teams begeleid. Dit resulteerde in de creatie van 82 spin-offs. Zij stellen rechtstreeks meer dan 500 personen te werk. Alle spin-offs zijn actief op de Europese markt en een heel aantal van hen wereldwijd.

Het SO-Kwadraat coaching model geniet internationale aandacht en vindt vandaag toepassing in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk.

www.sokwadraat.be

Testimonials

"SO Kwadraat wist ons idee naar waarde te schatten, en met hun steun hebben we dit kunnen omzetten in een bloeiend bedrijf. Nu nog doen wij geregeld beroep op hun advies en ondernemerservaring." Dr. ir. Bram De Muer - CEO ICsence

"Als je van plan bent om ondernemer te worden, is SO Kwadraat hét eerste aanspreekpunt. Ze hielpen me bij het schrijven van mijn business plan en bij de onderhandelingen rond intellectuele eigendom, waardoor ik MagCam onder gunstige omstandigheden kon oprichten. Deze professionals zijn zelf succesvolle en ervaren high-tech ondernemers die hun waardevolle ondersteuning gratis aanbieden. Ze brengen je tevens in contact met andere ondernemers en na de opstart kan je terecht in de Business Club. Zeker doen!" Dr. Koen Vervaeke - CEO MagCam