logo-vdab.jpg

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bestaat sinds 1989 en heeft een specifieke missie en opdracht.

 • VDAB staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën, Werk, Ruimtelijke Ordening, Sport en Erfgoed, de heer Philippe Muyters.
 • Vanuit de visie op de arbeidsmarktevoluties en het loopbaanbeleid heeft VDAB volgende missie:

Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

 • Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan:
  • arbeidsbemiddeling
  • competentieontwikkeling
  • loopbaandienstverlening
  • faciliteren van de arbeidsmarktwerking