ibensbovasvb1.jpg

Innovatieve huisvestingsoplosser voor de zorgsector. 

Ibens is gespecialiseerd in één specifiek segment, zorghuisvesting met een mix van huisvestingsvormen:

  • woonzorgcentra
  • assistentiewoningen
  • zorghotels
  • levensloopgeschikte appartementen
  • kinderdagverblijven
  • dienstencentra

Wij luisteren naar de echte noden van de klant, nemen de regie van een project in handen -van concept tot realisatie- en assisteren ook bij de ingebruikname en de uitbating van een nieuw project.

Ontzorging van de klant is ons motto!

screenshot20140822at163423-1.png

Ibens nv – Marialei 11 bus 1 2018 Antwerpen – T +32 (0)3 287 65 00 – F +32 (0)3 286 45 00 – www.ibens.be – info@ibens.be