Er komen uitdagingen op jou af, maar je staat niet alleen

De socialprofitsector groeit fenomenaal, maar telt ondertussen 20 % oudere werknemers. In een markt waar al heel wat vacatures blijven openstaan, betekent dit ‘war for talent’. Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle arbeidsplaatsen worden ingevuld? Hoe begeleid ik mijn personeel tijdens hun loopbaan binnen mijn organisatie? Dit zijn vragen die binnen de sector meer dan ooit actueel zijn.

De zorgnoden stijgen door de vergrijzing. Tezelfdertijd neemt de complexiteit van de zorgvraag enorm toe. Dit vergt van je mensen voortdurende bijscholing en alertheid. Daarbovenop komen de technologische ontwikkelingen. Een verdere professionalisering van de sector dringt zich op. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn personeel steeds op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen? Hoe zorgen we voor een degelijk opleidingsplan voor het personeel?

De personeelsadministratie wordt almaar complexer, onder meer door het kluwen van regels en voorwaarden voor tewerkstelling en subsidiëring. Om aan al deze uitdagingen tegemoet te komen, doe je beter een beroep op mensen met gedegen kennis van en grote ervaring in de socialprofitsector. Een eerlijke en correcte verloning die aan al de wettelijke voorwaarden voldoet...

Voor elke uitdaging bieden wij je een oplossing, voor elke verandering een advies

http://www.acerta.be/socialprofit/aanbod