degendtlogo.jpg

Team

  • Tom De Gendt, advocaat
  • Steven Matheï, advocaat
  • Wim Vanhecke, arts, legal counsel
  • Yannick Matthys, advocaat
  • Raf Giagnacovo, advocaat
  • Tamara Heyninck, office manager

Gezondheidsrecht

Ziekenhuisorganisatie (algemene regeling, individuele overeenkomst, medische raad, afzetting om dringende reden)
Financiering (BFM, VIPA, centrale inning, afdrachten)
Nomenclatuur (GVU-wet, RIZIV, DGEC, kamer van eerste aanleg, kamer van beroep)
Gezondheidszorgberoepen (K.B. nr. 78, visum, erkenning artsen, hoge raad)
Orde van geneesheren (tuchtrecht, contractencommissie)
Ouderenzorg (ROB, RVT, WZC)
Programmatie en erkenning (VAR, zorgprogramma's)
Samenwerking (ziekenhuizen, ouderenzorg, artsen) (fusie, associatie, groepering)
Aansprakelijkheid

Publiekrecht

Overheidsopdrachten (bestek, selectie, gunning, uitvoering, schadeclaims)
Publiek-private samenwerking (PPS) (contractueel of participatief)
Verzelfstandiging (OCMW-verenigingen, intergemeentelijke samenwerking, AGB, IVA, private EVA)
Gemeentedecreet
OCMW-decreet
Onderwijsrecht
Domeingoederen
Ambtenarenrecht (rechtspositieregeling, benoeming, evaluatie, tuchtrecht)
Aansprakelijkheid (besturen, ambtenaren, lokale mandatarissen)

Contact

Sint-Geertruiabdij 8 bus 2
3000 Leuven

T 016 228 664
F 016 299 404

info@degendtadvocaten.be