zorgsymposium16beeld.jpg

Plukvers

Tijdens de 8 ste editie van het Zorgsymposium laten we - hoe kan het ook anders - het licht schijnen op innovatie in onze sector. Op 22 september komen we opnieuw samen in Aalst voor een dag vol inspiratie. Gezien de maatschappelijke en budgettaire veranderingen stellen we die dag de vraag hoe we de ideeën die groeiden in de afgelopen jaren succesvol kunnen plukken en omzetten in het werkveld.  Niemand met een beter helikopterzicht dan Peter Degadt om ons een algemeen kader van de situatie in het zorglandschap te schetsen. Waar liggen de uitdagingen en opportuniteiten om de kwaliteit van onze zorg te garanderen en innoveren?

Uiteraard heeft Birgit Morlion als coördinator van alle Vlaamse zorg proeftuinen bij iMinds - hét innovatiebad - een zicht op het potentieel dat we hebben om dingen te laten ontspruiten. Het Aipa-verhaal wordt ingeleid door Sarah Smeyers en Ilse Uyttersprot. Een aantal projecten geven een pitch van wat ze hebben gerealiseerd tijdens hun onderzoeken en wat de praktische toepassingen zijn. 

Mieck Vos, kersvers Algemeen Directeur van VVSG heeft een sterke link met zorg. Zij leidde CGGZ Mandel en Leie tijdens haar rijkgevulde carrière. Nu zal ze uiteraard nauw samenwerken met alle Vlaamse OCMW’s. Ze staat gekend als iemand die er in slaagt innovatie te stimuleren. Maar hoe doet u dat precies? Haar visie zal zeker van pas komen.  De financieringskanalen van de zorg veranderen, hoe vindt u de juiste stroom aan middelen? Uiteraard moeten we dan bij VIPA en het kabinet ten rade: Mattias Willems - Raadgever financiën, begroting en VIPA van het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schetst de mogelijkheden. Steven Benoit staat bij Belfius aan het hoofd van de dienst verantwoordelijk voor grote zorgprojecten. Wat zijn de huidige noden van de zorg en hoe ziet hij deze evolueren?

En tot slot onze beleidsmaker, Jo Vandeurzen. Hij speelt al jaren een sleutelrol in ons zorglandschap. Hij is gepokt en gemazeld in alle aspecten van de zorg en gaat in debat met andere belangrijke actoren. Een gebald en rijkgevuld programma om op efficiënte wijze weer voedsel te geven aan uw eigen innovatieve ideeën. Schrijf nu alvast in!